Organisatieadvies door Living and Life

Living and Life werkt mee in communicatieprojecten uit waarbij gezondheid, ziekte, rouw en verlies van mensen centraal staan. Onze ideeën zijn net even anders. Creatief, origineel, soms een beetje gewaagd. 

We hebben ervaring met het bereiken van een brede groep patiënten en professionals in de zorgsector. Vanuit betrokkenheid en het ‘zien van de mens’ krijgen de vraagstukken waaraan wij meewerken vorm. 

Een greep uit de projecten waar wij aan meewerken:

Living and Life werkt mee als consultant in deze projecten op gebied van communicatie, concept, ontwerp en inhoud. Door onze manier van ‘doelgericht werken’ zoeken wij naar een passende rol bij elk vraagstuk dat ons wordt aangeboden.

Waar nodig schakelen we (in)direct met creatieven, uitvoerenden en productie bureau’s om samen tot het gewenste resultaat te komen. Ruime ervaring, maar ook een gezonde hoeveelheid nieuwsgierigheid om te komen tot dat unieke project dat voldoet aan een behoefte. 

Lees meer over de achtergrond van Living and Life.

Werkwijze bij consultancy projecten

Binnen de projecten van Living and Life is er een rode draad aanwezig vanuit het project management. Agile, SCRUM, sprint etc. zijn desgewenst toe te voegen elementen. Maar al met al gaat het om luisteren, samenvatten, doelen stellen en evalueren. In grote lijnen komt dat neer op de volgende fases:

Persoonlijk contact

Menselijke maat & Samenwerken

Doelstellingen verhelderen

Eerste brainstorm voor ideeën en richting

Uitwerken, doelstellingen afspreken 

Offerte & Planning

Aanscherping

Akkoord

 

Duidelijke kaders

Verwachtingen

Werkvorm

Start

Inhoud

Leren & Bijsturen

Testen

Vormgeven

Opleveren

Evaluatie criteria toetsen

Meten & bijsturen

Genieten!

“Kennismaken & Project scoping” gaat op basis van beschikbaarheid en zonder kosten, vanaf de briefing zal Living and Life uren in rekening brengen, op basis van gemaakte afspraken.