Zwangerschap, geboorte en relaties veranderen onderlinge verhoudingen

Als je van jij naar wij gaat, verandert er veel. Deze overgang kan, naast het geluk van een kindje, er ook toe leiden dat er in je relatie en zelfvertrouwen wat nieuwe gevoelens ontstaan. Deze kunnen op verschillende manieren openbaren. Vanuit de ervaring met omgaan met veranderingen heeft Living and Life specifieke aandacht voor dit gebied.

Hoe bereid je voor op een kindje? Welke rollen zijn er binnen jullie gezin te bedenken en hoe geef je die invulling. Dit houdt verband met jullie visie op opvoeden, hechting, normen en waarden. 

Tijdens de zwangerschap is het een passend moment om daar als partners over te beginnen na te denken. Hoe kijk je naar het leven met een kind in het midden. Welke aanpassingen zijn er nodig, gewenst? 

Ondersteuning in deze overgang kan bijvoorbeeld met zwangerschapsyoga, cursus samen bevallen

Bevallingen kennen we allemaal vanuit de media. Menig film heeft een vrouw getoond wiens vliezen midden in de supermarkt braken en daarna al luid grommend en gillend een baby krijgt.  In de werkelijkheid ligt dat toch net anders, en gelukkig maar. Hoe kom je aan je informatie, en hoe bepaal je samen wat je wensen zijn?

Samen met Alles is Verbinding hebben is een workshop ontwikkeld om voor te bereiden op samen bevallen. Niet om partners te vertellen hoe het moet, maar om jullie op weg te helpen om samen jullie beval wensen te bespreken, maar ook verwachtingen naar elkaar. 

Als je van man naar vader verandert, doordat er een kindje op komst is, verandert soms je kijk op het leven. Zelfs met een zwangere partner is het zorgen al begonnen. 

Met bijvoorbeeld je vrienden, ouders en collega’s komen de adviezen als vanzelf je richting op. Maar hoe vind je je eigen koers hierin? Als je hier twijfels over hebt, dan kan een gesprek met Living and Life helpen om daar richting in te vinden. Zonder je te vertellen wat je ‘moet’ maar door samen te onderzoeken wat je denkt te willen. Ook in latere tijden, kan dit regelmatig voorkomen en helpt het als je een gesprekspartner kunt vinden. Die gesprekspartner kan Living and Life voor je zijn.

Met een gezin komt ook een opvoedingsvisie. Soms bewust, soms ook niet. Doordat je samen opvoedt, kun je er tegenaan lopen dat je andere meningen hebt over het opvoeden. In de meeste gevallen kunnen partners daar samen uit komen, maar soms ook niet. Dan kan Living and Life helpen om mee te denken waar de verschillen liggen, vandaan komen en hoe hiermee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in hechting, levensvisie, communicatiestijl of ontwikkeling. Allemaal zaken die er mogen zijn, maar waarbij je soms een zetje in de rug of stukje inzicht kunt gebruiken om er zelf mee door te kunnen.

In levensgebeurtenissen, zoals een zwangerschap, of geboorte, verandert je relatie. Ook als de zwangerschap niet loopt zoals gepland, bij een miskraam, stilgeboorte of wiegendood kun je te maken krijgen met veranderende rollen.

Door de veranderingen in je leven kan zich dit uiten in eenzaamheid, ruzie, verminderde aantrekking, seksuele problemen, zorgen en somberheid. Elk mens is anders in zijn of haar beleving. Vanuit Living and Life kun je begeleiding vragen om samen op onderzoek te gaan naar de oorzaak, mogelijke aanpak en planning. Daarbij spreken we vooraf natuurlijk ook  over de gewenste uitkomst. De ervaring leert dat je vaak zelf al een goed idee hebt waar je blokkade zit, maar er niet goed omheen kunt werken. Dat in beweging krijgen en daarvandaan verbinden met je partner, is het uitgangspunt.

Lees ook over specifieke begeleiding bij rouw en verlies.

Als er een kindje in je gezin gekomen is, geeft dat veranderingen in je leven. Hoe ga je als geliefden om met de veranderde situatie. Wat als borsten opeens gevoelig(er) zijn, er een kind in je bed slaapt of de vermoeidheid toeslaat? In deze situaties ben je niet alleen, de vraag is wel: hoe doorbreek je (nieuwe) patronen? Living and Life heeft ervaring met omgaan met deze veranderingen en kan je begeleiden om hierin te onderzoeken wat je zou kunnen helpen. 

De tariefstelling voor de diensten hangen af van de situatie en inschatting van de uren. In onderlinge afstemming wordt de meest passende oplossing gezocht. Ook kan er worden doorverwezen naar partners waarmee wordt samengewerkt.