Vertrouwenspersoon

In vertrouwen spreken over wat je bezig houdt

Een vertrouwenspersoon; wat is dat?

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen of buiten de organisatie aan wie mensen vertrouwelijke zaken kunnen vertellen. Vaak hoor je daarbij de termen ‘ongewenste omgangsvormen’, ‘psychosociale arbeidsbelasting’ en ‘integriteitskwesties’. Alle drie zijn het aandachtsgebieden waar de vertrouwenspersoon zich op richt.

 

Degene die bij de vertrouwenspersoon komt, wil dat er iets aan zijn situatie gedaan wordt, maar kan het (nog) niet zelf oplossen. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het vinden van een manier om het probleem aan te pakken, echter is het belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon de problemen niet oplost. Samen met de vertrouwenspersoon praat je over wat je is overkomen en samen kijk je naar mogelijke oplossingen. Je kunt hier denken aan de introductie van een bemiddelaar, coach, verzuimadviseur of bedrijfsarts.

 

Vertrouwenspersonen lossen de problemen niet voor de melder op. Zij vangen de personen op maar geven advies over de opties, afwegingen en mogelijke gevolgen voor de melder. Dit alles om voorbereid je keuze te maken. En niet onbelangrijk: je kunt onderweg altijd je keuzes aanpassen. Want met voortschrijdend inzicht kunnen de kaarten opeens anders op tafel liggen.

(On)gewenste omgangsvormen; wat zijn dat?

Vaak gaat het om zaken als intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of andere persoonlijke problemen. Onder discriminatie verstaan we gedrag of toespelingen onder meer gericht op je geloof, levensovertuiging, geaardheid, seksuele geaardheid, leeftijd, huidskleur, uiterlijk en politieke voorkeur die door jou als ongewenst worden ervaren en een inbreuk op je identiteit vormen. 

 

Psychosociale arbeidsbelasting; wat is dat?

 

Soms is werk geen plezier; als bijvoorbeeld de werkdruk, omgang met een team, collega of iets anders in de weg zit. De vertrouwenspersoon kan iemand bijstaan om er samen over te spreken en plan van aanpak op te stellen.

 

Integriteitskwesties; wat zijn dat?

Medewerkers die een vermoeden hebben van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden worden verwacht dit aan te geven bij een leidinggevende of intern meldpunt. Omdat dit ingewikkeld en moeilijk kan zijn, kunnen medewerkers ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

Living and Life is een gecertificeerd vertrouwenspersoon met ervaring van binnen een organisatie als ook als extern vertrouwenpersoon. Op basis van het verzoek kunnen we een passende oplossing zoeken.

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet. 

Living and Life is gecertificeerd onder nummer 1266 bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

 

 

Werknemers, werkgevers, zelfstandigen iedereen kan ziek worden. Dan verandert opeens de arbeidsrelatie en omstandigheid, maar ook de onderlinge omgang.  Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom dit onderwerp. De vertrouwenspersoon kan in beeld komen als er verstoorde arbeidsrelaties ontstaan. Living and Life heeft ervaring met deze situaties en kan vanuit kennis en ervaring ondersteunen. Ook bij chronische of ernstige ziekte.

Helaas krijgen steeds meer mensen in hun werkzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom dit onderwerp. Dit is traditioneel geen onderwerp wat bij de vertrouwenspersoon ligt. Op basis van eerdere projecten op dit gebied, hebben wij ervaring die ingezet kan worden. Ook is er toegang tot (achtergrond)informatie en kennis. Het Kenniscentrum werk en kanker is daarbij  en belangrijk contact en inspiratiebron.

De tariefstelling voor  de diensten als vertrouwenspersoon hangen af van de situatie en inschatting van de uren. In onderlinge afstemming wordt de meest passende oplossing gezocht.